Personlig Tränare

Elika Persson

Your only limit is you.

Även om utrustning och förutsättningar är viktigt för träningen menar Elika på att det finns något övergripande som är viktigare än något annat: Din inställning. Det är här Elika grundar sitt arbete som personlig tränare för att uppnå långsiktiga resultat.

“Du har alltid lite mer att ge: Styrkan finns inom dig och vi ska hitta den – tillsammans!” Elika Persson

Elika jobbar metodiskt med sina träningsupplägg. Alla har olika förutsättningar som kräver olika åtgärder – men alla åtgärder kräver en plan. Med en omfattande utbildning från ELEIKO i ryggen har hon byggt djup kunskap kring hur kroppen svarar till olika typer av träning och kan därför skapa smarta träningsprogram som är enkla att följa.